פייחת היא למעשה פטריה המתפתחת על צמחים הנגועים בכנימות. פטריית הפייחת מתפתחת על "טל דבש" שזהו למעשה סוכר המופרש מגופן של כנימות. מגוון סוגי כנימות מפרישות סוכרים אלו, ביניהן כנימות עלה, כנימות קמחיות, כנימות מגן וכנימות עש.