ביצוע הערכה מתקדמת לבחינת עצים ע"י מכשיר רזיסטוגרף במסגרת הערכת סיכונים וסקרי בטיחות עצים

חברת פתילת המדבר מציעה שירותים שונים עבור הערכת סיכונים בעצים וסקרי בטיחות בעצים.

בעזרת הכלים העומדים לרשותנו והניסיון המקצועי הרב, ניתן לזהות ולהעריך כשלים פוטנציאליים בעצים, להצביע על בעיות עיצוביות ובטיחותית במבנה העץ ובהתאם לתת המלצות טיפול מתאימות.

לעיתים, ישנם עצים אשר הערכה ויזואלית עבור מבנה העץ, איננה מאפשרת להעריך באופן מלא או ודאי את יציבותו או מצבו הבריאותי. מקרים אלו הינם חריגים ולרוב, באים לידי ביטוי בעצים ותיקים, עצים בעלי קוטר גזע גדול, עצים בעלי תופעות של הופעת גופי פרי של פטריות או תחת הליכי התדרדרות עלווה. בעצים אשר עומדים בקריטריונים אלו, או חלקם, מורכב להעריך בוודאות את פוטנציאל הסיכונים של העץ, בעיקר במידה ומתפתח ריקבון במרכז הגזע או בבסיס צוואר השורש התת קרקעי, אשר אין אנו יכולים לזהות את מיקום והיקף הרקבון וכמות העצה הבריאה ביחס לרקובה.

עבור מקרים אלו, ניתן להשתמש בכלים שונים, אשר הם מאפשרים לבצע בדיקה מתקדמת, מעמיקה וטכנולוגית, אשר מאפשרות לתאר ולכמת את חלקיו הפנימיים של העץ אשר אינם ניתנים להערכה ויזואלית. אנו בפתילת המדבר בע״מ, נעזרים במכשיר ייחודי הנקרא רזיסטוגרף (Resistograph), עבור הערכה מתקדמת לעצים עבור כל חלקי העץ העל-קרקעיים וסביבת בית השורשים התת קרקעית.

PD-500  מבית IML Germany או בכינויו "רזיסטוגרף- Resistograph" –  הינו מכשיר בדיקה עבור עצים למטרות הערכה מתקדמת לעצים במסגרת הליך הערכת סיכונים בעצים.

המכשיר הייחודי הינו מקדחה בעלת ראש מקדח קטן ביותר כ- 2 מ"מ.
קצה המקדחה שטוח בצורת אֵת. המכשיר מתעד במהלך הקידוח את הכוחות המופעלים על גבי המחט בניהם כח הדחיפה, הסיבוב והחיכוך. כוחות אלו מתועדים באופן דיגיטלי בזמן אמת על הצג הדיגטלי את המכשיר וניתנים גם להעברה לניתוח מעמיק באפליקציה או במחשב.
במהלך שיטתי, ניתן לבחון את כל סביבת בסיס הגזע העל קרקעית והתת קרקעית. כמו כן, ניתן להעזר במכשיר זה גם לבדוק נקודות פיצול בדים, בחינת יכולת מידור של פצעי גיזום בשלד העץ ונקודות חיבור בדים בעלי משקל.
במהלך הבדיקה, ניתן לזהות מוקדים אשר מציגים ירידה בכוחות המופעלים על המחט, קרי – התדרדרות באיכות העצה. מוקדים אלו נחשדים כמוקדי רקבון פנימי, אך ניתן להבדיל בין רקבון פעיל (תהליך התדרדרות של עצה בריאה) לבין רקבון ממודר (אשר נבלם ע"י עצת מידור) זאת על בסיס ניתוח פלט המכשיר. 
בחינת סביבת המוקד החשוד מאפשרת לנו הערכה טובה יותר על אופי הריקבון, היקפו והשלכותיו על הערכת הסבירות לכשל בגזע או בבסיס הגזע העץ הנבחן.
מהירות הבדיקה נקבעת בהתאם למימדי העץ, מיקום המוקד הנדרש לבדיקה, מאפייני המין ועובי הגזע. בדיקה ממוצעת עשויה לקחת בין דקות בודדות לשעה ובמקרים חריגים גם יותר.
המכשיר אשר נמצא בשימוש בישראל הינו בעל מחט הארוכה ביותר, באורך של 51.5 ס"מ, אשר מאפשרת בדיקה של כמעט כל עץ בישראל.

1
בפלט הבא ניתן לראות את מיקומם המדויק של חריצים בגזע עץ (5, 18 ו-27 ס"מ ביחס לנקודת חדירת המקדח). חריצים, משמעותם חלל ריק בתוך עצת עץ ולכן ניתן לראות את ערכי התנגדות הקידוח קרובים לאפס. בנוסף, ניתן לראות הבדל משמעותי בין חריץ (חץ ימני ומרכזי) בגזע לבין רקמה ברמת רקבון גבוהה (חץ שמאלי).

לכל מין עץ קיים משקל סגולי כללי, המהווה מדד לצפיפות העצה שלו ולמידת ההתנגדות לקידוח האופייניים לו. לעומת זאת, ההבדלים בין פרטים שונים באותו מין מועטים יחסית. בקידוחים שנעשו במספר עצי פ.השדרות בריאים נמצאו הבדלים קלים בלבד בין הפרטים השונים. הבדלים אלה בחוזק העץ נובעים הן מהבדלים גנטיים והן מהבדלים בהשפעות תנאי בית גידול של העץ הנבחן.
ההתייחסות לשוני בין מינים עצים מנורמלת ע"י מכשיר הרזיסטוגרף ע"י התייחסות כמות באחוזים לכימות הכוחות המתועדים במהלך הבדיקה, כך שאין צורך בכיול העץ בין בדיקות שונות של מינים שונים.

2
בפלט הבא, ניתן לזהות ריקבון מתקדם במרכז הגזע שהותיר כ- 40% עצה פעילה. קרי, מתוך 28 ס"מ קוטר גזע, 8 ס"מ בלבד בכל צד של הגזע הינם עצה בריאה. במקרה זה, ניתן להגיד כי עץ זה מסוכן וכי יש צורך לכרותו.

בישראל אנו נתקלים מדי פעם בעצי פיקוס עם נוכחות גופי רבייה של פטריות גרונודרמה (Ganoderma fungus). על אף נגיעתם, עצים אלו יכולים להאריך שנים רבות כל עוד קיימת מספיק עצה פעילה ובריאה מכלל הגזע.

קצב התפתחות הריקבון שנוצר בעקבות התפתחות הפטרייה איננו ידוע, ותלוי רבות בתנאי הסביבה, בית הגידול של העץ ובבריאותו. בעזרת מדידות מרובות עם מכשיר הרזיסטוגרף, ניתן להעריך את מיקום הריקבון בעץ מאפייניו והאם העץ מגיב להתפתחות הרקבון באופן חיובי ע"י תהליך מידור.

3
בפלט הבא ניתן לראות 3 מדידות מכיוונים שונים של העצה, אשר בשלושתן, ניתן לראות עצה פעילה בטווח ה5-20 ס"מ החיצוניים של הגזע ורקבון מתקדם במרכזו.

על אף חדירת המחט לעצת העץ, מחקרים שונים מציגים כי בשל צורת ראש המקדחה ואופי הקידוח, רקמת העץ מפצה על חדירת המקדחה, כך שהתפתחות העץ איננה נפגמת והעץ אינו נחשף לחדירת גורמי מחלות (מזיקים, נבגים).
בנוסף, מחקרים אלו מוכיחים כי נבגי פטריות מעצים נגועים אינם מועברים ע"י מחט הקידוח בין עצים, זאת בעיקר בשל החום הרב שנוצר על גבי המחט במהלך הקידוח.

4
בתמונות הבאות ניתן לראות כיצד אחרי 7 שנים (משמאל) ו- 10 שנים (ימין) רקמת העץ הבריאה מפצה באופן כמעט מלא על הקידוח

פענוח מדויק ומקצועי של תוצאות הבדיקה ברזיסטוגרף דורש ידע בפיזיולוגיה של העץ, במיקולוגיה ובקריאת פלטי המכשיר.
מכשיר זה מסייע להבנה טובה יותר של מצב העץ והוא שימושי ביותר יחסית לפתרונות אחרים מתקדמים להערכת עצים, בדגש על בחינת סביבת בסיס צוואר השורש העל, והתת קרקעי של העצים.
המכשיר מאפשר זיהוי של שתי משפחות הרקבון (רקבון חום ורקבון לבן) ולו יתרון בכך שעשוי לאתר רקבונות פעילים בבסיס הגזע התת קרקעי אשר מאפיינים מינים שונים להם רגישות לרקבונות.

המכשיר דורש תחזוקה שוטפת, ניקוי וחיטוי שיטתי, במיוחד לאחר בדיקת עצי פיקוס. המכשיר מחויב בבדיקה שנתית תחזוקתית אשר מתבצעת בגרמניה.

אנו מתפעלים את המכשיר בישראל משנת 2018 אשר מאז נבדקו יותר מ-650 עצים ממינים שונים. מעבר לסוגיות של הערכה מתקדמת לסיכונים בעצים, המכשיר מסוגל למדוד את התנגדות העץ ברמת דיוק גבוהה ביותר המאפשרת אף קבלת ממצאים המתארים טבעות גידול שנתיות בחלק מהמינים.

על בסיס נתונים המתקבלים מהמכשיר והערכות ויזואליות נוספות, ניתן לקבל החלטה שקולה ומקצועית עבור הטיפול הדרוש בעץ, מצבו הבריאותי ומידת יציבותו.

סקירה מדעית: אגרונום נעם ביבי

שיתוף מאמר

דילוג לתוכן