קביעת מסוכנות עצים בעזרת מכשיר רזיסטוגרף

פתילת המדבר בע״מ מציעה שירותים שונים עבור הערכת מסוכנות בעצים.

בעזרת הכלים העומדים לרשותנו והניסיון המקצועי הרב, אנו מסוגלים לזהות כשלים עתידיים בעצים, להצביע על בעיות עיצוביות ובטיחותית במבנה העץ ולתת המלצות טיפול מתאימות.

לעיתים, ישנם עצים שאנו יודעים כי מתפתח בהם רקבון אך איננו יכולים לזהות את מיקומו בגזע או את מידת התפתחותו.

לרוב, נתקל במצבים אלו בעיקר בעצים בעלי קוטר גזע גדול, אשר בהם כמעט בלתי אפשרי להעריך בוודאות את פוטנציאל המסוכנות האמיתי של העץ במידה ומתפתח ריקבון במרכז הגזע או בבסיס צוואר השורש.

על מנת לקבל תמונה ברורה לגבי המתרחש במרכז הגזע, אנו בפתילת המדבר בע״מ, נעזרים במכשיר ייחודי הנקרא רזיסטוגרף (Resistograph).

המכשיר, אשר פותח ע"י חברת IML הגרמנית המתמחה בפתרונות טכנולוגיים להערכת מסוכנות בעצים, הינו כלי עזר המשמש לזיהוי והערכה של כשלי עצה פנימיים אשר לא ניתן לזהות ע"י בחינה ויזואלית או בעזרת כלים אחרים.

המכשיר הינו מקדח ייחודי אשר בעזרתו ניתן לקדוח מקומות החשודים כבעלי ריקבון בבסיס הגזע או במרכזו. כתוצאה מעוצמת ואופי ההתנגדות לקידוח, ניתן לקבל גרף המתאר את אופי ומיקום הריקבון ובנוסף את יחס העצה הבריאה-נגועה בגזע. על בסיס נתונים אלו, ניסיון מקצועי וכלים נוספים ניתן לקבל החלטה שקולה ומקצועית עבור הטיפול הדרוש בעץ.

באמצעות מחט ייחודית בעלת ראש שטוח ניתן לחדור למרכז גזע העץ מבלי לפגוע בהתפתחות או בבריאות שלו. התנגדות המחט מתועדת אלקטרונית במהלך הקידוח וע"י ניתוח הפלט ניתן לזהות חללים ו/או רקבונות ברמות התפתחות שונות. לדוגמא, בפלט הבא ניתן לראות את מיקומם המדויק של חריצים בגזע עץ (5, 18 ו-27 ס"מ ביחס לנקודת חדירת המקדח). חריצים, משמעותם חלל ריק בתוך עצת עץ ולכן ניתן לראות את ערכי התנגדות הקידוח קרובים לאפס. בנוסף, ניתן לראות הבדל משמעותי בין חריץ (חץ ימני ומרכזי) בגזע לבין רקמה ברמת רקבון גבוהה (חץ שמאלי):
1

בפלט הבא, ניתן לזהות ריקבון מתקדם במרכז הגזע שהותיר כ- 40% עצה פעילה. קרי, מתוך 28 ס"מ קוטר גזע, 8 ס"מ בלבד בכל צד של הגזע הינם עצה בריאה. במקרה זה, ניתן להגיד כי עץ זה מסוכן וכי יש צורך לכרותו.

2

בישראל אנו נתקלים בהרבה עצי פיקוס עם נוכחות גופי פרי של פטריות גנודרמה (Ganoderma fungus). על אף נגיעותם, עצים אלו יכולים להאריך שנים רבות כל עוד קיימת מספיק עצה פעילה ובריאה מכלל הגזע. קצב התפתחות הרקבון שנוצר בעקבות התפתחות הפטרייה איננו ידוע, ותלוי רבות בתנאי הסביבה, בית הגידול של העץ ובבריאותו.
בעזרת מדידות מרובות עם הרזיסטוגרף, ניתן להעריך את מיקום הריקבון בעץ ובמידה וחוזרים לעץ למדידות עוקבות, ניתן גם לזהות את קצב התפתחות הריקבון.

בפלט הבא ניתן לראות 3 מדידות מכיוונים שונים של העצה, אשר בשלושתן, ניתן לראות עצה פעילה בטווח ה5-20 ס"מ החיצוניים של הגזע ורקבון מתקדם במרכזו.

3

על אף פציעת העצה ע"י הקידוח, מחקרים שונים מציגים כי בשל צורת ראש המקדח ואופי הקידוח, רקמת העץ מפצה על חדירת המקדח כך שהתפתחות העץ איננה נפגמת והעץ אינו חשוף לחדירת פתוגנים (מזיקים, נבגים). בנוסף, מחקרים אלו מוכיחים כי נבגי פטריות מעצים נגועים אינם מועברים ע"י מחט הקידוח בין עצים, וזאת בשל החום הרב הנוצר עת קודחים את עצת העץ.
בתמונות הבאות ניתן לראות כיצד אחרי 7 שנים (משמאל) ו- 10 שנים (ימין) רקמת העץ הבריאה מפצה באופן כמעט מלא על הקידוח:

4

 

במהלך חודש אפריל 2018, צוות האגרונומים של פתילת המדבר בע״מ יצא להכשרה מקצועית במפעל חברת IML בגרמניה. מטרת ההכשרה הייתה לימוד מעשי של תפעול המכשיר, לימוד מעמיק של ניתוח פלטי רזיסטוגרף וביצוע הערכת מסוכנות בעצים בשטח בעזרת המכשיר.
כחלק מעבודת השטח עם הרזיסטוגרף, ביצענו קידוחים בחלקת עצים בוגרים אשר נפגעה בעבר בשל פגיעה בבית השורשים כתוצאה מעבודות תשתית סמוכות. ע"י התבוננות בכשלי העצה בגזעים הכרותים ניתן היה להבין בצורה מעמיקה יותר את ניתוח פלטי הרזיסטוגרף.

%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%941

iml_resi-80-of-200

 

שיתוף מאמר

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on reddit
Share on email
Share on print