סקר בטיחות עצים וצמחים (רעילים/מסוכנים) במוסדרות חינוך

פתילת המדבר בע״מ מבצעת סקרי בטיחות עצים וצמחים במוסדות חינוך.

במסגרת זו אנו מבצעים סקר הכולל אף את גדרות המוסד וקרבתם, על מנת למנוע כל סוג מפגע צמחי העלול במישרין או בעקיפין לגרום לנזק לבני אדם או לרכוש.

בכלל זה נבדקים סוגי העצים ומידת רעילותם, חוזקם המכני ומצב בריאותם. דגש מיוחד מקבלים עצים בעלי נטייה לשבירת ענפים ספונטנית.

שיחים קוצניים וצמחים רעילים העלולים להוות סיכון מחמת בליעה או מגע נסקרים בתשומת לב רבה.

white Datura flower on a background of foliage in Alora Countryside Andalucia                              Oleander, Rose bay flower with leave. (Nerium oleander L.)

לדוגמא נציין, את צמח הקיקיון המכיל ריצין. הריצין זהו רעל המופק מקליפתם של זרעי הצמח. רעילות הריצין גבוהה פי 6,000 מציאניד ופי 2,000 מארסו של נחש קוברה.

Green buds of Castor oil plant Ricinus communis a hardy perennial suckering plant with purple leaves and fruit is toxic if ingested

 

 

שיתוף מאמר

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on reddit
Share on email
Share on print