סקירה מקצועית בנושא פשפש הברונזה

פשפש הברונזה (Thaumastocoris peregrinus) הינו מין פולש חדש בישראל. מקורו של הפשפש במזרח אוסטרליה שם התקיים עד לפני כ- 15 שנה כמזיק שולי בעצי איקליפטוסים ,משום שאינו היה נפוץ במיוחד וגם בשל ריבוי האויבים הטבעיים בסביבתו המקורית.

בשנים האחרונות, התרחבה תפוצתו בעולם ובשנת 2014 זוהה לראשונה בישראל. הסיבות להתפרצותו מחוץ לתחום תפוצתו הטבעית הן בעיקר בגלל פעילות האדם, התפתחות התחבורה (והסחר) ושינויי אקלים.

משך התפתחותו של פשפש הברונזה הוא בין 3 – 4 שבועות ומשך החיים של פרט בודד הוא מלמעלה מחודש (איור 1).

 

איור 1: התפתחות הפשפש משלב הנימפה ועד שלב הבוגר.
איור 1: התפתחות הפשפש משלב הנימפה ועד שלב הבוגר.

הפשפש תוקף טווח רחב של מיני איקליפטוס ובניהם "איקליפטוס המקור" אשר רגיש ביותר לתקיפת המזיק ושכיח ביותר בישראל ואילו מינו הקרוב, "איקליפטוס מערבי" איננו רגיש במיוחד וגם פחות נפוץ בישראל.

מופע הפשפש הינו במקבצים על גבי גזע העץ ועל גבי העלווה (איור 3). הפשפש מוצץ את מוהל העלים באופן כזה שעלווה העץ מתייבשת ונושרת (איור 2). תמותת העץ הינה צפויה במידה והפרט איננו מטופל.

 

מופע התייבשות עלווה
איור 2: מופע התייבשות עלווה

 

מקבץ הפשפש על גבי עלה
איור 3: מקבץ הפשפש על גבי עלה

לאור הסכנות הכרוכות בתמותת עצים נרחבת במרחב העירוני וכפרי/חקלאי אין מנוס מניטור קבוע בפרטים ברחבי העיר ושימוש בשיטות הדברה משולבות ומגוונות על מנת למזער את נוכחות המזיק ולנסות ולמנוע תמותת עצים.

 

ממשקי הדברה אפשריים:

1. במחקר שנערך בשנת 2009 הראה Noack et al. כי עצים אשר טופלו בחומרים סיסטמטיים המבוססי אימידקלופריד** הראו אחוזי נגיעות פשפש הברונזה נמוכים בהרבה מעצי ביקורות באותו הניסוי.

2. כמו כן, ישנם מספרי אויבים טבעיים אשר נבחנו במקומות אחרים בעולם כהדברה ביולוגית למזיק אך עדיין אין אישור ליעילותם על העצים באקלים בישראל.

3. תכשירים אפשריים להדברת המזיק הינם:

• Neemix-4.5%, חברת Certis, המשווק ע"י מכתשים.

• Proclaim 1.92% EC, חברת Syngenta, המשווק ע"י אגריקה.

• Mosplilan מוספילן 200 gr/L, חברת Aventis CropSciences, המשווק ע"י אדמה.

4. לאור העובדה כי צינורות הובלת המים והמוטמעים בעצת האיקליפטוס נפרסים לאורכה ורוחבה של העצה, ניתן ליישם בנקודה בודדת חומרים סיסטמטיים אשר יובלו, באמצעות מערכות ההובלה של העץ, את החומר עד לעלוות העץ.

5. אופי יישום החומר הינו בעזרת עירוי לגזע העץ.

 

איור 5: מופע הפשפש על גבי עלה.
מופע הפשפש על גבי עלה.

**אימידקלופריד הוא קוטל חרקים סיסטמי אשר פועל כרעל עצבי ושייך לקבוצת כימיקלים בשם ניאוניקוטינואידים אשר פועלים על מערכת העצבים של חרקים, עם רעילות נמוכה מאד ליונקים. החומר הכימי מפריע לשידור גירויים במערכת העצבים של החרקים).

בסרטונים הבאים ניתן לראות את פשפש הברונזה, שזוהה ואותר באחד ממוקדי ההתפרצות האחרונים שאותרו במרכז הארץ, אליו נקראו כחלק משירות זיהוי וניטור מזיקים אותו אנשי המקצוע של חברת פתילת המדבר בע"מ מספקים:


מקורות:

Noack, A.E., Kaapro, J., Bartimote-Aufflick, K., Mansfield, S. & Rose, H.A. 2009. Efficacy of Imidacloprid in the control of Thaumastocoris peregrinus on Eucalyptus scoparia in Sydney, Australia. Arboriculture & Urban Forestry 35 (4): 192–196.

Novoselsky, T & Freidberg, A. (2016). First record of Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae) in the Middle East, with biological notes on its relations with eucalyptus trees.

שיתוף מאמר

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on reddit
Share on email
Share on print