סיור מקצועי – צוות האגרונומים של פתילת המדבר בע"מ

כחלק מהפעילות השוטפת, אנו מוצאים גם זמן להעשיר את הידע המקצועי ולהעמיק בסוגיות שונות בתחום.
בסוף חודש ספטמבר קיימנו בחברה סיור מקצועי בו ביקרנו במספר מוקדים כגון גן הברון מנשה וקיבוץ רמת הכובש.

בגן הברון מנשה קיימים עצים בוגרים בני 90 כגון אורן הגרעין, פיטולקה דו-ביתית, אלון הגלעין וטקסודיון דו טורי – פרטים מרשימים וייחודים בישראל. כמו כן, קיים גם גן סוקלנטים וגינון ייחודי במרחב הגן. במהלך הסיור למדנו על מקור עצים אלו והיבטים פזיולוגיים שונים אשר מאפשרים לעצים אלו להאריך חיים, גם מחוץ לתחום התפוצה הגיאוגרפי שלהם.

בנוסף, ביקרנו את גילי אברמיצקי, ראש מחלקת הנוי בקיבוץ רמת הכובש, לו אנו נותנים ייעוץ אגרונומי בתחומים שונים במהלך השנה האחרונה. במהלך הסיור נחשפו לדילמות שונות של גילי בניהול הנוי בקיבוץ, כמו כן גם לסיפורים מעניינים על עצים שונים אשר חלקם גם בני 80 שנה.

תודה למשתתפים ונפגש בסיור המקצועי הבא של פתילת המדבר בע"מ!

שיתוף מאמר

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on reddit
Share on email
Share on print