מדוע עצים קורסים וכיצד למנוע את התופעה?

כוח עליון, ניהול לקוי או מאפיין מין העץ? מדוע עצים קורסים וכיצד למנוע את התופעה?

בשנים האחרונות, מתרחשים בישראל ובעולם אירועי מזג אוויר קיצוני המאופיין ברוחות חזקות לא שגרתיות, כמות משקעים גדולה היורדת בפרק זמן קצר, תקופות בצורת ,עליית טמפרטורות, אירועי חמסין מתמשכים ועוד. בעידן זה של שינויי אקלים, רוחות חזקות וסופות קיצוניות צפויות להיות נפוצות יותר, דבר המעלה את הפוטנציאל להתרחשות אירועי קריסות עצים המעורבים בפגיעות ברכוש, תשתיות וחיי אדם.

אירועי קריסת עצים נתפסים לעיתים כ"פורס מאז'ור" (force majeure) או בעברית – כוח עליון. תפיסה זו מפחיתה מחשיבותה של התנהלות נכונה בנוגע לתחזוקה וטיפול בעצים במרחב העירוני. באמצעות תכנון וניהול נכון של משאב העצים, ניתן לצמצם אירועי כשל בעצים.

בתקופתנו, עולה החשיבות לניהול נכון ומקצועי של תחזוקה וטיפול בעצים בראש ובראשונה לשם צמצום הסיכויים לפגיעה בנפש וברכוש. בנוסף, אירועי קריסת עצים מעוררים בהלה בציבור ואנו עדים לזינוק בבקשות לכריתת עצים, כאשר מרבית מהבקשות הן עבור עצים בריאים לחלוטין עם פוטנציאל נמוך לכשל.

לפיכך, הבנה טובה יותר של המדע מאחורי התרחשות כשלים בעצים ויישום פעולות מושכלות, תסייע בשמירה על ביטחוננו ותבטיח שעצים ימשיכו לשגשג ולספק מגוון יתרונות כגון מיתון עליית הטמפרטורות בעיר, הצללה בשטחים ציבוריים, בידוד מרעשים, עליה ברמת החמצן, הפחתת זיהום אוויר וריכוז פחמן דו חמצני ועוד.

 

אז מדוע עצים קורסים?
חשוב לציין כי עצים עשויים להישבר או לקרוס תחת תנאי מזג אוויר חריגים אך לעיתים גם בתנאי מזג אוויר נורמליים לחלוטין. לצד זה, חשוב להדגיש כי: רוב העצים לא ישברו, יקרסו, יתהפכו או "יפילו" ענפים משמעותיים! במעט מן העצים מתרחש כשל, וכשמתחרש, לרוב איננו מסב נזק לרכוש ורק לעיתים רחוקות מאוד פוגע בחיי אדם.

אירוע חריג בו מתרחש כשל בעץ נובע מגורם אחד או שילוב של מספר גורמים. להלן מספר דוגמאות לגורמים אשר עשויים להוביל לכשל בעץ:

1. קרקע רוויה– באירועי מזג אוויר קיצוני הכולל רוחות חזקות, הסבירות ששורשי העצים יאבדו את אחיזתם בקרקע עולה משמעותית כאשר האדמה רוויה במים. לא רק גשמים עשויים להוביל לקרקע רוויה או גשמים בשילוב עם מערכת השורשים מוצפת במים או כאשר ישנו שינוי באופן ניקוז המים בסביבת העץ או כשיסודות בתים ותשתיות משבשים את תנועת המים התת קרקעית. במצבים אלו, הסיכוי לבעיות ניקוז עולה באירועים בהם מתרחש אירוע בו מגיעים לקרקע כמות משקעים רבה בזמן קצר. ניתן להתמודד עם בעיות אלו באמצעות צינורות ניקוז או מצעים מנקזים המסייעים בהרחקת המים מאזור בית השורשים. לעיתים, בשל מורכבות מבנה הקרקע, קשה לזהות אזורים בעלי ניקוז לקוי. הבנת סוג הקרקע, השיפועים, דרכי הניקוז ומאפייני מין העץ, עשויים לתת לנו מידע שעשוי להשפיע על מערכת השיקולים שלנו בטיפול נכון בעץ ובבית הגידול שלו. תופעה זו של נפילת עצים ברוחות נקראת באנגלית "Wind-throw" ובעברית התהפכות עצים תחת תנאי מזג אוויר סוער.

קיימת חשיבות לעודד התפתחות שורשי עצים באמצעות נקודות השקיה מחוץ לטווח חופת העץ וכך להרחיב את שטח אחיזת הקרקע של השורשים. בנוסף, שימוש ברסק עץ או חיפוי קרקע בעומק של עד 10 ס"מ באדמה יסייע בשימור לחות הקרקע, ניקוזה ואוורורה. בעיות ניקוז בסביבת מערכת השורשי העץ עלולה להציף את אזור בית השורשים של העץ ובשילוב רוחות חזקות, גדלה הסבירות לאירועי התהפכות עצים.

2. נזק או פגיעה בסביבת בית הגידול ובשורשי העץ – כאשר עץ נופל זו עשויה להיות תוצאה של נזק שנגרם לפני 10-15 שנים. לעיתים, חולף זמן רב עד שניכרת תגובת עצים להפרעות ופגיעות שחוו במהלך שנותיהם. הגורמים המרכזיים לקריסת עצים הם פגיעה בשורשי העץ כתוצאה מעבודות פיתוח תשתיות או מגבלות בית גידול. מידת הפגיעה בשורשי העץ עשויה להשפיע באופן מהותי על יציבותו בזמן הפגיעה ועל מצב בריאותו ויציבותו לאורך זמן. הפגיעה הפיזית בשורשי העץ איננה הגורם הבלעדי לפוטנציאל לכשל בעץ, הפציעה מהווה מקור חדירה לפתוגנים שונים, בעיקר מיקרואורגנזמים פיתופתוגנים שלאורך שנים מפרקים את רקמות העץ החיות, ובכך משפיעות על מצב בריאותו ויציבותו לאורך זמן.

3. כיוון הרוח– עצים מעגנים ומחזקים עצמם בהתאם לכוחות המופעלים עליהם במהלך חייהם. אחד מכוחות אלו הינו מומנט הרוח. הרוחות הפועלות על עלוות העץ משפיעות על מבנה מערכת השורשים בכך שהעץ מגיב ע"י צימוח שורשים בכיווניות מסוימת. ככלל, ניתן לומר כי רוב השורשים המשמשים לתמיכה ועגינת עצים גדולים מתבססים בצד של העץ החשוף לרוחות. כאשר רוחות נושבות מכיוונים חריגים ובעוצמות חריגות, העצים חשופים יותר לסכנת קריסה. יתרה מכך, גם אם מקור הרוחות נושבות מכיוון אופייני, במידה ומערכת השורשים המפותחת של העץ בצידו החשוף לרוחות נפגע המסיבות כאלו ואחרות, סכנת ההתהפכות העץ גדלה. בישראל, הרוחות הינן בדר"כ מערביות. לעיתים, בעיקר בתקופת האביב, מתרחשים אירועי רוחות מזרחיות חזקות ("שרקיה") אשר עשוית להוביל לאירועי כשל בעצים. דבר דומה קורה במערכות מזג אוויר הכוללות רוחות מכיוון דרום.

בתקופה זו בה אנו עדים לשינויי אקלים לאורך השנה, אירועים אלו נעשים נפוצים יותר שכן הסבירות לרוחות חזקות מכיוונים לא אופייניים לאזור גדלה. כמו כן, חשוב לציין כי שינויים מהותיים בסביבת בית הגידול של העץ כמו בניית בניין גבוה, הורדה של מבנה, כריתה של עץ סמוך, גם הם יכולים לחשוף את העץ למשטר רוחות שאליו העץ אינו רגיל העשוי להוביל לכשל.

4. איברים מנוונים בעץ– איברים מנוונים או בתהליכי ניוון (לעיתים נטולי עלווה או עלווה דלילה) נמצאים בסיכון גבוה יותר לקריסה בעת רוחות וסופות. הסרת איברים מנוונים או בתהליכי ניוון מפחיתים את הסיכון לכשל באופן משמעותי. בנוסף, ענפי עצים עלולים לקרוס בזמן רוחות חזקות כאשר צורת הצימוח של הענפים והגזעים היא "קו-דומיננטית", צימוח של ענפים בצורת V כאשר הינם בעלי קטרים דומים ויוצאים מאותה נקודת חיבור בעץ. כמו במקרים רבים, גם במקרה זה קיימים יוצאי דופן רבים אשר צימוח הV אינם גורם המשפיע על יציבות העץ, למשל באורן הגלעין, אשר חלק ממאפייני הצימוח שלו הינם צימוח זוויתי שכזה. בהנחה וזיהיתם עצים בעלי מאפיינים דומים לאלו שהובאו כדוגמאות במאמר זה, בהחלט ראוי לבחון אותם ע"י גורם מקצועי.

למרות הכל, העצים שווים את הטרחה.

גם תחת ניהול מיטבי של עצים, אין ערובה כי לא יתרחש כשל בעץ, במיוחד תחת תנאי מזג אוויר קיצוניים. אפילו עצים בריאים לחלוטין, בעלי מבנה תקין המנוהלים בצורה טובה עשויים לקרוס או להתהפך בעת רוחות קיצוניות.

בעוד שקריסה והתהפכות עצים נחשבת חריגה, קיימים כלים שונים למזעור הנזק הפוטנציאלי והסיכוי לכשל.

בשלב הזה אתם בטח תוהים, אולי עצים גדולי ממדים לא בטוחים מספיק להתקיים בסביבה עירונית, ויש לשקול את כריתתם. בפועל אנו זקוקים לעצים כחלק מהתמודדות עם סערות ואירועי אקלים קיצוניים. למעשה, הסרת כל העצים בסביבת בניינים ומבני מגורים עלולה להוביל להכפלת מהירות הרוחות אליהם המבנים, הרכוש והתושבים יהיו חשופים. כריתת עצים ממדרונות תלולים עלולה להוביל לבעיות יציבות, אירועי מפולות וסחיפת קרקע. וכמובן, עצים מסייעים בהפחתת הטמפרטורות הגבוהות בימים החמים האופייניים לישראל.

אירוע קריסת עצים המונית במהלך סערות קיצוניות אכן מעורר דאגה ובהחלט ראוי להתייחסות, עם זאת כריתת העצים איננה הפתרון. במקום זאת, עלינו ללמוד כיצד לנהל את הסיכונים הכרוכים בעצים בצורה מיטבית ושנוכל להנות מיתרונותיהם הרבים.

בימים אלו בישראל תחום הטיפול וניהול מערך העצים צובר ידע רב ואנשי מקצוע רבים וטובים נותנים ייעוץ ומענה מקצועי לתחזוקה נכונה לעצים. כיום, מיושמות בישראל שיטות שונות לביצוע הערכת סיכונים בעצים אשר נותנת מענה מקצועי ואיכותי לקבלת החלטות שקולה לגבי הטיפול הנכון בעצים.

אנו, בפתילת המדבר, מתמחים בביצוע סקרי בטיחות בעצים וביצוע הערכות סיכונים במסגרת ניהול ואחזקת עצים. טרום ביצוע טיפול בעץ, מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי על מנת להבטיח את תרומתו הסביבתית ואת בטיחותו של העץ לאורך זמן.

שיתוף מאמר

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on reddit
Share on email
Share on print