הבטחת איכות, בקרת איכות, פיקוח וליווי עבודות פיתוח גינון והקשר לשמירה על עצים

הבטחת איכות (באנגלית: Quality Assurance, בר"ת: QA) היא תהליך מתוכנן ושיטתי של מכלול פעילויות, הנדרשות להקניית ביטחון מתאים כי מוצר או שירות יעמדו בדרישות האיכות שהוצבו, ויענו על מלוא צרכי המשתמש.

בהקשר לחברת פתילת המדבר בע"מ, אנו מספקים שירותי בקרת איכות והבטחת איכות, עבור פרויקטים גדולים של עבודות פיתוח גינון בהם מעורבים גורמים רבים בהקשר של תכנון, אכיפת סעיפי חוזה, וידוא ביצוע התכנון הלכה למעשה בשטח, בדיקות "as made" ואופן יישום המפרטים על פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר.

בנוסף, בפרויקטים של פיתוח גינון, פיתוח אדריכלי נופי, שיקום נופי ושמירה על עצים בוגרים במסגרת עבודות פיתוח ותשתית, קיים צורך באיש מקצוע מנוסה, שביכולתו להבטיח כי התהליך הנדרש יתבצע על בסיס מפרטים כלליים ופרטניים , התואמים לתכנית הקיימת ובכפוף לאומדני הביצוע.

אחד מהגורמים המרכזיים לאי הצלחת פרויקט ביצוע, נעוץ בעובדה שעבודות תשתית ופיתוח נעשו באופן לא מקצועי ובכך מנעו התפתחות תקינה של הצמחים, אשר בסופו של דבר בא לידי ביטוי בנזק תדמיתי למזמין השירות ועלות כלכלית ניכרת לשיקום הנזקים.
פגיעות מסוג זה הינן נפוצות ולרוב נעשות בשל חוסר ידע ואי הבנת ההשלכות העתידיות.

פתילת המדבר בע"מ מספקת שירותים אלו ברמה הגבוהה ביותר, באמצעות צוות מקצועי ומיומן, בעל ניסיון עשיר בתחומים אלו.
אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר לפרטים נוספים, פירוט פרויקטים ורשימת לקוחות.

סקירה מדעית: אגרונום נעם ביבי

שיתוף מאמר

דילוג לתוכן