אורתופדיה לעצים

כמו שאדם קשיש נזקק לעיתים למקל הליכה בזקנתו או כאשר אדם נפגע ברגל או ביד והרופא מתקין לו גבס על מנת לטפל בשבר, כך גם עצים נזקקים לעיתים לתמיכות דומות. תמיכות אשר בעולם המקצועי של טיפול בעצים נקראות 'אורתופדיה'.

מה היא בעצם 'אורתופדיה'? 'אורתופדיה', היא למעשה שימוש בכלים ובפתרונות מעולם ההנדסה ויישומם בטיפול בעצים בוגרים. מטרת הטיפול האורתופדי בעצים הוא מגוון: הפחתת סיכוי לכשל שבירת ענפים מסיבות של משקלים חריגים או זוויות חדות בשלד העץ, תמיכה בחללים בגזע עם השפעה על יציבות העץ ותמיכה בעץ בנקודת חיגור או נטייה חזקה. הכלים בשימוש ב'אורתופדיה' הם רבים: קשירת ענפים, תמיכה באמצעות מוטות מגולוונים ותמיכה באמצעות עמוד תמך.

ה'אורתופדיה' מאפשרת שימור של עצים עתיקים או כאלה עם פוטנציאל גבוה לכשל, ללא הטיפול האורתופדי ייתכן ועצים אלו היו חווים כשל משמעותי או נכרתים על ידי הרשות המקומית מסיבות בטיחותיות. על ידי כך, עצים בעלי ערך היסטורי ותרומה משמעותית למרחב הציבורי נשמרים לעוד שנים רבות.

תמיכה לעץ חרוב עתיק מתוך הדרכה בנושא של משרד החקלאות, ישראל גלון
תמיכה לעץ חרוב עתיק מתוך הדרכה בנושא של משרד החקלאות, ישראל גלון
תמיכה בעץ בולוסנתוס נאה מתוך הדרכה בנושא של משרד החקלאות, ישראל גלון
תמיכה בעץ בולוסנתוס נאה מתוך הדרכה בנושא של משרד החקלאות, ישראל גלון

בחודש שעבר, וכחלק מההבנה של חשיבות ה'אורתופדיה' בממשק הטיפול בעצים במרחב העירוני, לקחה החברה חלק בטיפול אורתופדי בעץ 'פיקוס השדרות' בעיר לוד.

העץ, אשר נפגע במהלך שריפה שפרצה במקום בו הוא נטוע סבל מחלל משמעותי בגזע המרכזי שלו יחד עם פיח וסדקים לאורך הגזע. לאחר חוות הדעת הראשונית על העץ, תוך מציאת גורמים משמעותיים לכשל בעץ, הוחלט על בקשת היתר לכריתה עבורו. עם זאת, לאחר בחינת העץ בשנית על ידי אגרונום החברה בעיר לוד, עידו נדב, תוך הבנה כי העץ הינו בוגר מאוד ובעל תרומה סביבתית משמעותית, הוחלט על טיפול אורתופדי וגיזום הפחתת משקלים לצורך הקטנת ממדי העץ. הטיפול האורתופדי יפחית באופן משמעותי את הסיכוי לכשל בעץ תוך שמירה על תרומתו הסביבתית המשמעותית כחלק משדרת פיקוסים בוגרים במקום. לצד זאת, גיזום הפחתת המשקל יפחית עומס משקלים מהגזע המרכזי.

העץ לפני הטיפול
העץ לפני הטיפול. צילום: עידו נדב

כחלק מהטיפול הוחלט על התקנת מוטות מגולוונים במרכז החלל בגזע. מטרת התקנת המוטות הינה חיזוק נקודת החלל ויציבות הגזע. המוטות שהותקנו הינם בקוטר קטן יחסית וזאת על מנת למנוע פציעה משמעותית נוספת בגזע העץ. בנוסף, הטיפול לא פוגע ביכולת העץ למדר את נקודת החלל והפציעה תוך יצירת עצת תגובה איכותית לחיזוק יציבות הגזע.

התקנת המוטות בגזע העץ. צילום: עידו נדב
התקנת המוטות בגזע העץ. צילום: עידו נדב
המוטות לאחר התקנה בחלל הגזע. צילום: יכין ינקלביץ'
המוטות לאחר התקנה בחלל הגזע. צילום: יכין ינקלביץ'

בסיום העבודה הותקנה רשת לולים וזאת על מנת למנוע השלכת פסולת לחלל בגזע.

לסיכום, נוכח מאפייני המין של 'פיקוס השדרות', אשר מאופיין בעמידות בתנאים קשים וביכולת התחדשות טובה, אנו בטוחים כי העבודה תאפשר לעץ לצמוח ולשגשג ולהמשיך לתרום מצילו מיופיו לעוברי הרחוב!

העץ בסיום העבודה
העץ בסיום העבודה. צילום: יכין ינקלביץ'

סקירה מדעית: אגרונום עידו נדב

שיתוף מאמר

דילוג לתוכן