בפוסט זה נפרט על ההבדלים בין שני זחלים דומים אך שונים אשר ניתן למצוא במרחבי האזור העירוני בשפלת החוף. הזחלים הינם דובון הקורים וטוואי התהלוכה או בשמו הנפוץ יותר, תהלוכן האורן.   "תהלוכן אורן" (Thaumetopoea wilkinsoni) או בשמו הנפוץ יותר – טוואי התהלוכה מדובר בפרפר שאחד ממחזורי החיים שלו מסוכן לבעלי חיים ולאדם, והוא השלב

משפחת המושתיים (שם מדעי Coccinellidae) המוכרות בשמן העממי פרות משה רבנו היא המשפחה המוכרת והנחקרת ביותר מבין החיפושיות. המשפחה מונה למעלה מ-6000 מינים, בישראל מוכרים כ-90 מיני מושיות רובם הגדול מקומיים. רוב מיני המושיות נחשבים כחרקים מועילים לאדם משום שהן ניזונות מכנימות ומחרקים מזיקים נוספים בחקלאות. לאורך ההיסטוריה עמים רבים ייחסו למושיות קרבה לכוחות עליונים.