%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%941

נעם ביבי

פתילת המדבר בע״מ הוקמה על ידי נעם ביבי, אגרונום מוסמך ודבוראי, בעל ידע נרחב בגינון וחקלאות עם ניסיון בפרויקטים חקלאים, הדרכות והכשרות של צוותים מקומיים בישראל, באפריקה ובאסיה.

נעם בעל תואר ראשון ושני באגרונומיה, ובעל תעודת גוזם מומחה ומסוכנות עצים מטעם משרד החקלאות ורשום במאגר המומחים של פקיד יערות ובמאגר המתכננים והיועצים של קק"ל.

בשנת 2017, הוכשר בחברת IML Germany עבור תפעול ועבודה מקצועית עם מכשיר הרזיסטוגרף המתקדם בעולם, להערכת מסוכנות בעצים.

iml_resi-68-of-200-1024x683

אורי מאירוביץ' 

בעל תואר ראשון במדעי הצמח ותואר שני מחקרי מהפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית. מחקרו עסק בעצי יער בישראל והשפעות יישום ממשקי דילול יער שונים.

בשנת 2017 סיים את הקורס בהערכת מסוכנות בעצים מטעם משרד החקלאות. אורי בעל ידע נרחב באקולוגיה, זיהוי מיני צומח ובעל ניסיון בביצוע סקרים יערניים שונים.

בשנת 2017, הוכשר בחברת IML Germany עבור תפעול ועבודה מקצועית עם מכשיר הרזיסטוגרף המתקדם בעולם, להערכת מסוכנות בעצים.

screenshot_2019-01-26-19-48-42-408_com-miui-gallery

אמיתי לביא 

אגרונום מוסמך, בוגר תואר ראשון ושני מחקרי במדעי הצמח, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית.
בעל תעודת גוזם מומחה והערכת מסוכנות בעצים מטעם משרד החקלאות ורשום במאגר המומחים של משרד החקלאות.